Om Mads

Min baggrund

Uddannet psykomotorisk terapeut, kropspsykoterapeut, konfliktmægler. Er på nuværende tidspunkt under uddannelse til lærer i The Diamond Approach i Ridhwan skolen. Det er en 10 årig spirituel psykologisk uddannelse. Har i 30 år arbejdet med enkelt personer og grupper i mange forskellige sammenhæng – både som terapeut, underviser og supervisor.

Min forståelse

Jeg møder andre mennesker med tillid til, at vi alle har et naturligt sandt selv. Et selv som er noget helt andet end vores sædvanlige opfattelse af os selv, fordi det findes og opstår i sanset nærvær med os selv. Jeg støtter mennesker i at genfinde det som er deres naturlige selv. Helt enkelt kan det beskrives, som en bevægelse fra ideerne om hvem vi er, og hvordan vi skal vende tilbage til en naturlig væren sig selv forbundet med andre mennesker og verden. Psykodynamisk forståelse er en integreret del af min metode og forandringsprocessen.

Jeg har altid været optaget af at forstå kroppens og bevidsthedens betydning for vores oplevelse af os selv og vores relationer til andre mennesker. Spiritualitet er en del af vores natur, og er et vigtig aspekt i vores forståelse af at være i verden som et helt menneske. Jeg arbejder eksistentielt fænomenologisk ud fra en forståelse af, hvordan åben opmærksomhed på kroppen og sansningerne bringer os i kontakt med vores essens – det som vi naturligt er.